Privatlivspolitik

1. BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Lægernes Hurtigtest og Vaccineklinik (antigen, antistoftest, PCR)

Lægernes hurtigtest og vaccineklinik indsamler og anvender en række oplysninger fra dig. Ved antigentest, PCR eller antistoftest for COVID-19 testes om du er smittet med COVID-19 eller har antistoffer efter COVID-19. Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at konstatere, om du er eller har været smittet med COVID-19.

Vi opbevarer oplysninger om dig for at efterleve reglerne om journalføring for sundhedspersoner.

Hvilke oplysninger behandler vi:

For at udføre testen har vi behov for at indsamle følgende oplysninger:

i) Navn
ii) Kontaktoplysninger (email og telefonummer)
iii) CPR-nummer
iv) Hvorvidt du er smittet med COVID-19
v) Hvorvidt du har antistoffer mod COVID-19

2. HVAD BRUGES OPLYSNINGERNE TIL?

Formålet med behandlingen af oplysninger om dig er, at:

(i) Øge din viden om smitteudbredelsen af COVID-19
(ii) Skaffe viden om smitte af COVID-19
(iii) Anvende oplysninger om smitteudbredelsen i statistisk sammenhæng

Lægernes Hurtigtest og Vacineklinik kan af sundhedsmyndighederne blive påkrævet, at videregive oplysninger angående smitteudbredelsen og din tests resultater i forbindelse med COVID-19 eller antistoffer efter COVID-19.

3. DELING AF PERSONOPLYSNINGER MED:

Vores samarbejdspartnere kmd og qlife. Med henblik på indgåelse/efterlevelse/opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed/organisation, som du er tilknyttet. Vores privalivspoltik omfatter derfor også KMD privalivspolitik og håndtering af personlige data, som kan læses på KMDs hjemmeside. https://www.kmd.dk/privatlivspolitik

4. BEHANDLINGSGRUNDLAGET

Når LHOV modtager dine oplysninger vedrørende din antigentest og antistoftest, behandler vi dine oplysninger med afsæt i sundhedslovgivningen. Vi opbevarer dine oplysninger jævnfør journalføringsbekendtgørelsen. Læs nøjere i afsnit 5.

5. HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE OPLYSNINGER?

LHOV behandler dine oplysninger, så længe de er nødvendige ift. deres formål. Vi opbevarer dine personoplysningerne på en måde, der gør det muligt at identificere dig, i længere tid end det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne lovligt behandles. Da oplysningerne er omfattet af journalføringsbekendtgørelsens regler, gemmes de hos LHOV i 10 år.

6. HVORDAN BESKYTTER VI DINE OPLYSNINGER?

For LHOV er kvalitet og informationssikkerhed afgørende og sikrer dermed beskyttelsen af dine personoplysninger. Vi gør brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet tab, ændring, destruktion og uvedkommendes kendskab eller behandles i uoverensstemmelse med lovgivningen. Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver løbende tilpasset med afsæt i den teknologiske udvikling.

7. DINE RETTIGHEDER

Hvis du i forbindelse med din sag hos LHOV, gav samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du rettighed til at tilbagekalde dit samtykke. Ved tilbagekaldelse af dit samtykke, har dette alene betydning for behandling af dine personoplysninger fremadrettet. Herefter ophører LHOV at behandle dine personoplysninger på baggrund af samtykket. Dette gælder ikke, hvis LHOV af andre grunde eller ved henvisning til anden lovgivning er forpligtede til at behandle dine oplysninger.

Ved en henvendelse hvori du tilbagekalder dit samtykke vil du efterfølgende modtage besked om dette. Ifølge databeskyttelseslovgivningen har du ret til at få information om og gøre afvisning mod behandlingen af dine personoplysninger.

Ved forespørgsel har du ret til at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, som er ukorrekte, misledende eller behandlet i uoverensstemmelse med lovgivningen. Ligeledes har du ret til dataportabilitet. Hvis du ønsker at anvende disse rettigheder, bedes du kontakte LHOV vha. hjemmeside: lhov.dk

Du kan klage over LHOV behandling af dine oplysninger til Datatilsynet. Ligeledes Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

LHOV har en databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Lægernes Hurtigtest og Vaccineklinik A/S
Klampenborgvej 237, stuen • 2800 Kongens lyngby
CVR: 41835257 • Telefonnummer: 71 99 57 57