Antistoftest

Antikroppstest - test som visar om du har varit smittad.

Vi erbjuder också ett test som visar om du har varit smittad av COVID-19 och därmed bildat antikroppar mot COVID-19.

Forskning tyder på att om man har burit på smittan COVID-19 är man till någon grad immun efter infektionen och har därmed svårt att smittas igen eller smitta andra. Tyvärr vet vi inte hur länge man är immun. Om det påvisats att du har antikroppar mot COVID-19 rekommenderar vi att du fortsätter att följa de allmänna riktlinjerna för att förhindra smittspridning.

Testet analyserar en droppe blod med ett litet stick i fingertoppen. Vi testar med Biosynex BSS IgG / IgM, som har en sensitivitet och specificitet på nära 100% och visar antikroppar av typen IgG och IgM.

Testas säkert, ansvarsfullt, enkelt och snabbt i dag