COVID-19 SNABBTEST

Antigen snabbtest - visar om du är infekterad med COVID-19 nu.

Testet ger en indikation på om du är smittad med COVID-19 eller inte. Testet är därför främst relevant om du inte har någon verklig misstanke om infektion, men vill delta i evenemang, dagliga sysslor eller arbeta med mer sinnesro och bättre samvete.

Lægernes Hurtigtest & Vaccineklinik använder Biosynex-snabbtest, vilket är tillförlitligt med 96% sensitivitet (nästan inga falska negativa resultat) och 100% specificitet (inga falska positiva resultat) i enighet med kraven för ett validerat CE-märkt PCR-test. Testet är västeuropeiskt, CE märkt och bedömt på en västeuropeisk befolkning.

Testas säkert, ansvarsfullt, enkelt och snabbt i dag