Om antigen testet

Vårt antigentest kan påvisa närvaron av coronavirus i kroppen. Lægernes Hurtigtest & Vaccineklinik använder Biosynex snabbtest, vilket är ett tillförlitligt snabbtest med 96% sensitivitet och 100% specificitet i enighet med kraven för ett CE-märkt PCR-test

Produktspecifikationer

• Testet produceras av Biosynex i EU.

• Testet är antigenbaserat, vilket innebär att det kan påvisa förekomsten av virus, dvs om du är smittad vid tidpunkten för testet.

• Testet är godkänt för användning i Europa (CE-märkt).

• Testet är ett av de mest validerade antigentesterna.

• Sensitivitet 96% • 100% specificitet

• Testresultatet skickas elektroniskt och kan utfärdas som ett krypterat COVID-19-certifikat.

PCR-testet lever upp till marknadsmässig standard med minst 95% sensitivitet